Отворена врата

  1. I раз.
  2. II раз.
  3. III раз.
  4. IV раз.
  5. V раз.
  6. VI раз.
  7. VII раз.
  8. VIII раз.
  9. Без старешинства
Одељење Разредни Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
I-1 Маријана Јемуовић   4. час    
I-2 Маријана Радосављевић 2. час      
I-3 Биљана Рајић 3. час      
I-4 Весна Лучић 4. час      
Одељење Разредни Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
II-1 Емилка Коцић   2. час    
II-2 Госпава Пејчић   4. час    
II-3 Весна Кокерић       3. час  
II-4 Наташа Вучинић   4. час    
Одељење Разредни Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
III-1 Горан Свирац   4. час      
III-2 Драгана Манчић       3. час
III-3 Аница Гудлин Грујић     4. час  
III-4 Јасмина Милановић 2. час      
Одељење Разредни Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
IV-1 Ангелина Давидовић 5. час      
IV-2 Зекија Ћеримагић     2. час  
IV-3 Драгана Богдановић 2. час      
IV-4 Невенка Петровић     3. час  
IV-5 Светлана Њамцуљ   3. час  
Одељење Разредни Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
V-1 Злата Јовановић     5. час  
V-2 Славица Ковачић Гава 2. час      
V-3 Светлана Вучићевић       5. час
V-4 Марија Лазић     3. час  
Одељење Разредни Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
VI-1 Јасмина Миладиновић 3. час      
VI-2 Јелена Дамњановић   4. сс    
VI-3 Драган Радосављевић   3. час    
VI-4 Зоран Миловановић     4. час  
VI-5 Душанка Стајчић 3. час      
Одељење Разредни Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
VII-1 Снежана Здравковић   5. нс      
VII-2 Драган Јовановић       3. час
VII-3 Младен Стефановић     3. час  
VII-4 Бранислав Анђелковић         3. час
VII-5 Љубица Шљивић       5. час
Одељење Разредни Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
VIII-1 Маја Крмар   5. сс    
VIII-2 Зорана Лепедат     5. час  
VIII-3 Радица Миловановић   2. час    
VIII-4 Марија Милошевић       2. час  
Одељење Разредни Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Антић Анђелка 3.непарна смена
2 Анђелковић Владимир 4.непарна смена
3 Башкот Ивана 2.
4 Брзаковић Стојковић Милица 5.непарна смена
5 Врховац Славенка 5.
6 Димитрић Пешић Ивана 4.
7 Ђурђев Душица 2.
8 Зарубица Алиса 5.парна смена
9 Јованов Јован 3.парна смена
10 Јекић Вања 6.
11 Кековић Јасмина 4.
12 Кнежевић Снежана 5.
13 Миленковић Љубица 5.парна смена
14 Мијић Гордана 3.
15 Митић Јосип 1.
16 Младеновић Мирјана 4.парна смена
17 Мунћан Ана 4.
18 Наумовски Јелена 5.
19 Радивојев Маријана 5.непарна смена
20 Репајић Љиљана 6.
21 Сланкаменац Мирјана 13.15
22 Стефановић Марко 3.
23 Филиповић Ивана 13.30
24 Хрнчић Љиљана 4.непарна смена
25 Димитријевић Татјана 7.непарна смена
26 Барајевац Иван 5.непарна смена
next
prev