Пројекти

рб. Назив пројекта Организатор време
1. Буди јак – буди здрав АП Војводина, Секретаријат за спорт и омладину 11 2014
2. Активан распуст АП Војводина, Секретаријат за спорт и омладину 05 2014
3. Пажљиво и ван школе АП Војводина, Секретаријат за спорт и омладину 02 2014
4. Микина ''Плава звезда'' Град Панчево, информисање 02 2014
5. Заједно смо јачи НИС Србија 04 2013
6. Упознајмо бугарску традицију и културу и спартакијада (Бугарска) Министарство просвете Бугарске 2013-2014
7. ДИЛС Министарство просвете и Министарство здравља 2011
8. Микини дани (сарадници) Град Панчево 2012-2013
9. Професионална оријентација на преласку у средњу школу ГИЗ, Немачка 2012-2013
10. Афирмација италијанског језика Министарство ин остраних послова Италије 2005-2012
11. Специјална олимпијада Министарство просвете 2011
12. The Danube – Europe’s lifeline European Schools for a Living Planet program, Румунија 2012
13. Рециклирај RECAN фонд 2012
14. КУП толеранције Министарство просвете 2010
15. Дигитална учионица Министарство просвете 2010
16. Петница Министарство просвете 2009
17. Mini pitch терен Норвешка влада VREME