Документа

Школа Наставници / родитељи / ученици
Образовање за мир - Искуства из праксе   Водич за занимања  
ЗАКОН о основама система образовања и васпитања   Како до квлитетне допунске наставе  
Извештај о раду школе 2017-2018   Приручник за писање и планирање ИОП-а (нередигована верзија)  
Годишњи план рада школе 2018-2019   Подсетник за родитеље ђака првака  
Информатор о раду школе   Савети за родитеље - помоћ у васпитању деце  
Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно - васпитним установама  Водич за родитеље кроз систем образовања и васпитања  
Правилника о мерама, поступку и начину заштите и безбедности ученика   Помоћ родитељима при професионалној оријентацији ученика - избору будућег занимања  
Летопис школе   Научите да учите - лако, брзо и трајно  
Резултати истраживања 1 ‘’Насиље, злостављање и занемаривање ученика’’ - новембар 2012.   Приручник за дигитално насиље  
Резултати истраживања 2 ‘’Насиље, злостављање и занемаривање ученика’’ - новембар 2012.   Колико је инклузивна наша школа  
Резултати истраживања ‘’Социјални развој ученика’’ - новембар 2013.   Интеркултурно образовање  
Развојни план школе 2019 -2024   Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања унутар установе  
Школски програм 2018-2022.г.   Континуирарно праћење ученика  
Психолошке кризне интервенције у школама   Лични план стручног усавршавања - препоруке  
  Самопроцена компетенција
  Пример CV 1   Пример CV 2