Управа

ШКОЛСКИ ОДБОР

Школски одбор се састоји од 9 чланова. По три члана из колектива, локалне средине и Савета родитеља.

Чланови Школског одбора су:

  1. Драган Јовановић (председник) - колектив
  2. Аница Гудлин Грујић - колектив
  3. Љиљана Хрнчић - колектив
  1. Милорад Богдановић - локална средина
  2. Владислава Милчић - локална средина
  3. Милан Стојановић - локална средина
  1. Светлана Стојчић - Савет родитеља
  2. Марина Кићовић - Савет родитеља
  3. Марина Бојовић - Савет родитеља